सरदार वल्लभभाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
  CMHO Store:

जिला चिकित्सालय

  DH Store:

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
  CHC:

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
  PHC:

सिविल हॉस्पिटल

  CH:

दर अनुबंध

  Medicine:
  Item Category:

दवा खोज

  Medicine:
  Store Type:

मेडिकल कॉलेज

  Medical College: